آدرس: تهران ، اکباتان ، خیابان نفیسی ، خیابان حنانی ، روبه روی خیابان ورزش ، بلوک A3 ورودی 4 ، دفتر مرکزی آکادمی فوتبال حلالی